Avduket 2006

“Energy-Matter-Space-Time”
av Petroc Sesti

Skulptur, kolbe med en vannsøyle i midten plassert på en grønn plen.

Energy-Matter-Space-Time av Petroc Sesti ble avduket i 2006. Rå naturkraft, da særlig knyttet til vannet som naturressurs, er selve grunnstammen for både tresliperiet og Petroc Sestis skulptur. Foto: Einar Aslaksen.

Energy-Matter-Space-Time

  • Avduket 2006
  • Material(er) Luftfart-polymer, mineralolje, motor
  • Dimensjoner 225 x 150 cm
  • Kunstner Petroc Sesti
  • Hvor Vis i kart

Er det kunst? Er det vitenskap? Kanskje begge deler? Den britiske kunstneren Petroc Sestis skulptur består av en stor, gjennomsiktig beholder fylt opp med mineralolje. Blikkfanget er bevegelsen som starter på toppen av beholderen: En kraftig virvelsøyle - en vortex - vokser seg sterkere og sterkere i nedadgående retning.

Materialet skulpturen er bygd opp av, og teknikken som er anvendt for å skape den kraftfulle bevegelsen, skal i stor grad forbli kunstnerens hemmelighet. Noe kan vi likevel røpe: Materialet som er benyttet i beholderen er levert av et firma som også har det amerikanske romforskningsinsituttet, NASA, som kunde. Energien som vokser i midten av krukken er et resultat av en turbin under skulpturen, drevet av datateknologi. Skulpturen fremstår altså som en blanding av avansert teknologi og kunst.

Skulpturen Energy/Matter/Space/Time kan gjerne knyttes opp mot virksomheten i A/S Kistefos Træsliberi. Den fargeløse mineraloljen oppleves som vann, og vannet var helt avgjørende for at det i det hele tatt ble bygget et tresliperi på Kistefos. Videre kan virvelsøylen i beholderen oppfattes som en referanse til den energien som skapes og utvinnes fra fossen rett nedenfor plassen der skulpturen er plassert. Rå naturkraft, da særlig knyttet til vannet som naturressurs, er selve grunnstammen for både tresliperiet og Petroc Sestis skulptur.

Petroc Sesti Energy Matter Space Time 3

Virvelsøylen i Energy-Matter-Space-Time, laget av Petroc Sesti. Foto: Kistefos.

Kistefos EA Petroc Sesti Energy Matter Space Time 0009

Energy-Matter-Space-Time av Petroc Sesti. Foto: Einar Aslaksen.

FAA13 BC0 2 B40 47 E2 A3 BF ECD54 DA7 BA06 2

Energy-Matter-Space-Time av Petroc Sesti. Foto: Maria Sandvik.

Kart over området

Naviger i kartet for å finne skulpturer, utstillingslokaler, museumsbutikk og kafé.