Avduket 18.9.2019

“Point of View - Part 1”
by Elmgreen og Dragset

Point of View - Part 1

En enslig hvit mannsfigur nærmer seg inngangen til parken i sør, lener seg mot et frittstående fragment av en vegg og kikker inn i parken gjennom et hull i veggen. Verket er en videreføring av den skandinaviske kunstnerduoens undersøkelse av kunstinstitusjonen som en sosial setting og dens utfordrende konvensjoner.

Helt konkret refererer skulpturen til kunstverdenen og dens romlige og sosiale strukturer, men mer underliggende senser man følelsen av sårbarhet og angst i lignende situasjoner i hverdagen.

Mens verket er minimalistisk og har et formelt ordforråd, inviterer det ekstra kikkhullet, satt i lavere høyde, parkens besøkende til å delta i observasjonen, og på den måten samhandle og dele i opplevelsen sammen med den ensomme skikkelsen.

Dette performative aspektet i verket er typisk for kunstnerduoen, og selv om det alltid er med en seriøs tone, har verkene også en sans for humor.