Avduket 2013

“Pulp Press (Kistefos)”
by John Gerrard

Pulp Press (Kistefos)

Med utgangspunkt i maskinene inne i tresliperiet, har Gerrard laget en unik videoskulptur. Skulpturen vekker tresliperiet til liv og gjenopptar papirmasseproduksjon etter nesten 60 års produksjonsstopp.

Forskjellen er at tremassen som nå produseres, kun eksisterer i virtuell form. Produksjonen lagres på harddiskene som gradvis fylles opp, og suppleres med nye inne i paviljongen. Det er bilder av maskinen og produksjonshallen som Gerrard har gjort digitale.

Forskjellen er at papir- massen som nå produseres, kun eksisterer i virtuell form. Produksjonen lagres på harddiskene som ligger på «benkene» inne i installasjonen. Harddiskene fyller seg gradvis opp, og når de er fylt opp suppleres de med nye inne i paviljongen. I løpet av ett år blir tre harddisker fylt med virtuelle ark.

Pulp Press (Kistefos) 2013 er tett knyttet til Kistefoss som et historisk sted og kan sees som et speil på fortiden. Bygget er laget i samarbeid med arkitektfirmaet A2 fra Dublin, Irland. Installasjonen er stedsspesifikk, og det tok Gerrard to år å lage den høyteknologiske animasjonen. Samtidig representerer den ved sin estetikk og medium noe distinkt fremtidsrettet og levende. Maskinene står fremdeles intakt i tresliperiet og kan sees der.

IMG 3366

Foto: Margrethe Hvesser

IMG 3269

Foto: Margrethe Hvesser

IMG 3266

Foto: Margrethe Hvesser

Kart over området

Naviger i kartet for å finne skulpturer, utstillingslokaler, museumsbutikk og kafé.