Avduket 1994

“Stille, Stille”
av Kjell Nupen

Foto: Einar Aslaksen.

Stille, Stille

Krukkene Stille, Stille og Mediteraneo står ved siden av hverandre, og de er begge støpt etter tegninger av Kjell Nupen. Deretter er de hugget ut av støpeformen og malt av kunstneren. Krukkene framstår således som en blanding av maleri og skulptur.

Krukkeformen oppfattes tradisjonelt som brukskunst, som objekter som er ment å benyttes i en spesiell sammenheng. For å frakte noe - vann eller vin for eksempel - eller for å fungere som urne i forbindelse med begravelsesritualer. I denne sammenheng er krukkene utelukkende dekorative objekter, og plassert på hver sin side av inngangen til museets kafè kan de gi assosiasjoner til en monumental portal.

Stille, Stille er laget i 1994, og Mediteraneo ble laget i 1993/94. Krukkene kom samtidig til Kistefos.

Kistefos EA Kjetil Nupen Stille Stille 0001

Foto: Einar Aslaksen.

Kistefos EA Kjetil Nupen Mediteraneo 0020

Foto: Einar Aslaksen.

Kistefos EA Kjetil Nupen Mediteraneo 0003

Foto: Einar Aslaksen.

Kart over området

Naviger i kartet for å finne skulpturer, utstillingslokaler, museumsbutikk og kafé.