Avduket 2024

“The Guardian og Bench”
av Tatiana Trouvé

The Guardian av Tatiana Trouvé. Foto: Vegard Kleven.

The Guardian og Bench

  • Laget 2024
  • Avduket 2024
  • Material(er) The Guardian: Patinert og bemalt bronse og messing, marmor. Bench: Bemalt aluminium og bronse, marmor og sodalitt.
  • Dimensjoner The Guardian: 68 x 83 x 62.5 cm. Bench: 50 x 70 x 150 cm.
  • Kunstner Tatiana Trouvé
  • Hvor Vis i kart

Tatiana Trouvé har latt seg inspirere av omgivelsene, historien og menneskene som former Kistefos. Møysommelig har hun komponert disse skulpturelle objektene som minner om det som var, og voktere av det som er.

Essensen av Kistefos er kapslet inn i skulpturene og inviterer til ettertanke og refleksjon. Verkene henspiller på arbeidersamfunnet som preget Kistefos frem til midten av 1950-tallet, men speiler også verdier som er særnorske og som drøfter det universelle ved det å være menneske.

Hver skulptur forestiller utvalgte objekter og symboliserer en fiktiv person, eller snarere et fantom, som vokter ulike steder og livsformer. Skulpturene er idébeskyttere som kan knyttes til politiske, økologiske, antropologiske og historiske utfordringer. De bringer liv til historier og kunnskap som blir marginalisert eller glemt. Men fremfor alt beskytter de andre kunstverk, og er laget for å eksistere i samspill og i dialog med dem. Kunstverket er laget med utgangspunkt i Kistefos, både stedets plante- og dyreliv, industrihistorien og menneskene som har preget det. Trouvés livaktige intervensjon i tresliperiet er et verk som ber om å bli sett på, og samtidig vil være i fred.

Tatiana Trouvé (f. 1968 i Italia) interesserer seg for samspillet mellom minner og materialitet, og utforsker vår verdensforståelse forbi det menneskelige. Trouvé henter inspirasjon fra litteraturens verden, og har fornyet skulptur- og installasjonssjangeren siden midten av 1990-tallet.

The Guardian

The Guardian av Tatiana Trouvé. Foto: Vegard Kleven.

Bench

Bench av Tatiana Trouvé. Foto: Vegard Kleven.

Bench

Bench av Tatiana Trouvé. Foto: Vegard Kleven.

Kart over området

Naviger i kartet for å finne skulpturer, utstillingslokaler, museumsbutikk og kafé.