Avduket 2001

“Samuraiens ridedyr den tredje dagen”
av Siri Bjerke

Skulptur. Et ridedyr. Stein.

Samuraiens ridedyr den tredje dagen av Siri Bjerke. Foto: Einar Aslaksen.

Samuraiens ridedyr den tredje dagen

Samuraiens ridedyr den tredje dagen, er utført i granitt som er delvis polert og delvis grovt hugget. Den til dels ubearbeidede overflaten utfordrer publikums oppfatning av hvordan en “ferdig” skulptur skal se ut.

Skulpturen krever respekt for materialets egen kvalitet og stofflighet, samtidig som figuren trenger seg frem slik at vi kan se hva steinen skal forestille. Steinen får snakke sitt eget språk, samtidig som noen få trekk peker mot dyrenes virkelighet.

Arbeidene til Bjerke, og særlig Samuraiens ridedyr den tredje dagen, er sterkt inspirert av eventyr, sagn og myter. Betydningen forutsetter gjenkjennelighet av det imiterte, men her må imitasjonen underordne seg en undring og lydighet for det nye som bryter med det tradisjonelle.

Skulpturens størrelse og form innbyr til fysisk kontakt. Barn er en viktig målgruppe for Bjerke; hun ønsker at de skal la seg inspirere til å dikte. Gjerne leke ut egne historier forbundet med dyremotivet og få «lyst til å sette seg på den og ri inn i et spennende og ukjent drømmeland».

Kistefos EA Siri Bjerke Samuraiens Ridedyr 15914

Samuraiens ridedyr den tredje dagen av Siri Bjerke. Foto: Einar Aslaksen.

Kistefos EA Siri Bjerke Samuraiens Ridedyr 15920

Utsnitt av Samuraiens ridedyr den tredje dagen, laget av Siri Bjerke. Foto: Einar Aslaksen.

Kart over området

Naviger i kartet for å finne skulpturer, utstillingslokaler, museumsbutikk og kafé.